FATURA, MAKBUZ TASARIM VE BASKI HİZMETLERİ

Küçük, orta ve büyük tüm işletmelerin ihtiyacı matbuu evrak basımını gerçekleştirmekteyiz. matbaa.gen.tr olarak, evrakların tasarımından baskısına kadar tüm aşamalarda hizmet vermekteyiz.

Resmi olanlar dışında, firmaların yönetimsel ve işleyiş düzenindeki ihtiyaçlarına yönelik çeşitli evraklar bulunmaktadır.

Resmi (Maliye amblemli) Matbuu Evraklar: Fatura, İrsaliyeli Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Perakende Satış Fişi, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi, Adisyon, Reçete, Ambar Tesellüm Fişi

Vergi Usul Kanununa Göre Kullanılması Zorunlu Olan Diğer Belgeler: Satış Fişi, Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi, Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Dip Koçanlı Giriş Bileti, Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti, Yolcu Taşıma Biletleri, Sigorta Komisyon Gider Belgesi, Döviz Alım Belgesi, Döviz Satım Belgesi, Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları, Müşteri Listesi, Ödünç Sözleşmesi

Resmi Olmayan Matbuu Evraklar: Ekstre, dekont, tahsilat makbuzu gibi muhasebe evrakları ve üretim fişleri, sipariş fişleri gibi kurumsal matbuu evraklardır.